Oikea tuote oikeaan hintaan, oikeaan aikaan.

Pintavahti KM 22

Tekninen erittely

Pintavahdin tavallisin käyttötarkoitus on pumppujen kuivakäyntisuojana
sekä säiliöiden, altaiden, lammikoiden yms. pinnansäätäjänä. Toiminta
perustuu tuntoelinten kosketukseen nestepintaan.
Säätötoiminto on hyvin tarkka, joten laitetta voidaan käyttää myös ahtaissa
tiloissa kuten esim porakaivoissa. Käytettynä kuivakäyntisuojana
nestepinnan on noustava ylemmän elektrodin tasolle ennenkuin pumppu
käynnistyy ja voi olla käynnissä kunnes nestepinta on laskenut alemman
elektrodin alapuolelle.
Pumppu käynnistyy taas nestepinnan saavutettua ylemmän elektrodin
tasolle. Käytettäessä kytkintä täyttötarkoituksessa on toiminta päinvastainen.

Asennus

Pintavahdin kytkeminen on annettava valtuutetulle sähköasentajalle.
Sähkökytkentä tehdään kotelon pohjassa olevan kaavion mukaan. Jos
kaivossa ei ole maadoitettua uppopumppua tai joku muu maadoitettu
esine, on ylimääräinen tuntoelin asennettava alimman tuntoelimen alapuolella.
Pintavahdin on maadoitettava toimiakseen.

Tärkeää

Vahinkojen varalta olisi hyvä asentaa hälytystoiminto tai muu varolaite joka hälyttää korkeasta
nestepinnasta. Pumppua yksin ei voida pitää riittävänä tulvasuojana.


KM 22
Nimi TuotenumeroTyyppi HintaMäärä
KM22 Pinnansäätöautom. 230V B0510230V € 116.50


KM22 Pinnansäätöautom. 400V B0511400V € 116.50